EN
Акционери

 

Лице/начин на притежаване

Към 31.12.2020 г.

Към 30.09.2021 г.

 

Брой акции с право на глас

% участие

Брой акции с право на глас

% участие

 

Пряко участие

1

СЛС Холдинг АД

150 274

11,56%

137 670

10,59%

 

2

АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ АД

216 816

16,68%

216 800

16,68%

 

3

EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE

86 073

6,62%

21 900

1,68%

 

Съвместно с управляваните от посочените акционери фондове

4

УПФ и ППФ ТОПЛИНА

104 700

8,05%

104 700

8,05%

 

5

КОМПАС ИНВЕСТ АД (общо със следните фондове)

131 340

10,10%

141 140

10,85%

 

5.1.

ДФ СТРАТЕГИЯ

28 450

2,19%

28 450

2,19%

 

5.2.

ДФ ЕВРОСТАБИЛНОСТ

11 490

0,88%

11 490

0,88%

 

5.3.

ДФ ПРОГРЕС

91 400

7,03%

101 200

7,78%

 

6

ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (общо собствени и със следните фондове)

78 653

6,05%

141 105

10,85%

 

6.1.

ДФ ЕФ ПРИНСИПАЛ

60 009

4,62%

94 661

7,28%

 

6.2.

ДФ ЕФ РАПИД

16 644

1,28%

46 444

3,57%

 

6.3.

НДФ ЕФ ПОТЕНЦИАЛ

0

0,00%

0

0,00%

 

7

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД (общо собствени и със следните фондове)

124 133

9,55%

185 233

14,25%

 

7.1.

ДФ АКТИВА БАЛАНСИРАН ФОНД

35 073

2,70%

49 423

3,80%

 

7.2.

ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

41 590

3,20%

58 790

4,52%

 

7.3.

НДФ АКТИВА

42 670

3,28%

72 220

5,56%

 


 


 

 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216