EN
Рейтинг

На 24.06.2008г. "Алфа Кредит" АДСИЦ  и "Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР) сключиха договор, съгласно който НАКР следва да изготви първоначален рейтингов анализ на икономическата стабилност и кредитоспособност Дружеството (местен рейтинг на НАКР). Като част от своя ангажимент НАКР ще провежда редовни постоянни наблюдения (мониторинг) на икономическото състояние и цялостната кредитоспособност на Клиента, като тези наблюдения ще служат за основа на актуализирана преоценка на присъдения рейтинг от НАКР, която ще се прави поне веднъж на всеки 365 календарни дни.

Резултати от първоначалния рейтинг

Местен рейтинг на НАКР, 8 октомври 2008 г.
Дългосрочен кредитен рейтинг bgBaa3
Краткосрочен кредитен рейтинг bgP-3
Перспектива В развитие
Резултати от мониторинг
 

Актуализации на рейтинга:

24 април 2009 г. , 25 август 2009 г., 28 май 2010 г. и 18 януари 2011
Дългосрочен кредитен рейтинг bgBaa3
Краткосрочен кредитен рейтинг bgP-3
Перспектива - Стабилна

През м. май 2011 г. договорът между "Алфа Кредит" АДСИЦ (настоящо наименование "Делта Кредит" АДСИЦ) и "Национална Агенция за Кредитен рейтинг" АД(чийто правоприемник вече бе "Агенция за Кредитен Рейтинг и Анализи" АД) бе прекратен по взаимно съгласие между страните.

 

"Делта Кредит" АДСИЦ и "БАКР - Агенция за Кредитен Рейтинг" АД сключиха договор за извършване на анализ и оценка на кредитоспособността на АДСИЦ, присъждане на първоначален кредитен рейтинг, наблюдение и актуализация на кредитния рейтинг.

РЕЗУЛТАТИ

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ Първоначален рейтинг 30.06.2016
 
Дългосрочен рейтинг: ВВB-
Перспектива: Стабилна
Краткосрочен рейтинг: A-3

 

 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ Мониторинг 06.01.2017
 
Дългосрочен рейтинг: ВВB-
Перспектива: в развитие
Краткосрочен рейтинг: A-3
 
Дългосрочен рейтинг по национала скала: A (BG)
Перспектива: в развитие
Краткосрочен рейтинг по национала скала: A-1 (BG)
 
 
КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ Актуализация
Дата на Рейтингов комитет: 05.12.2017
Дата на публикуване: 06.12.2017
 
Дългосрочен рейтинг : ВВВ-
Перспектива : стабилна
Краткосрочен рейтинг : А-3
 
Дългосрочен рейтинг по национална скала: А (BG)
Перспектива: стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала: A-1 (BG)

 КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ - Преглед

Дата на Рейтингов комитет: 20.12.2018
Дата на публикуване: 21.12.2018
 
Дългосрочен рейтинг : ВВВ-
Перспектива : стабилна
Краткосрочен рейтинг : А-3
 
Дългосрочен рейтинг по национална скала: А (BG)
Перспектива: стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала: A-1 (BG)


 КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ - Преглед

Дата на Рейтингов комитет: 20.12.2019
Дата на публикуване: 21.12.2019
 
Дългосрочен рейтинг : ВВВ-
Перспектива : стабилна
Краткосрочен рейтинг : А-3
 
Дългосрочен рейтинг по национална скала: А (BG)
Перспектива: стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала: A-1 (BG)

 

КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ - Преглед

Дата на Рейтингов комитет: 21.12.2020
Дата на публикуване: 23.12.2020
 
Дългосрочен рейтинг : ВВВ-
Перспектива : стабилна
Краткосрочен рейтинг : А-3
 
Дългосрочен рейтинг по национална скала: А (BG)
Перспектива: стабилна
Краткосрочен рейтинг по национална скала: A-1 (BG)

 

 КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ - Преглед
 
Дата на Рейтингов комитет: 20.12.2021
Дата на публикуване: 23.12.2021
 
Дългосрочен рейтинг: ВВВ-
Перспектива: стабилна
Краткосрочен рейтинг: А-3
 
Дългосрочен рейтинг по национална скала: А (BG)
Перспектива: стабилна 
Краткосрочен рейтинг по национална скала: A-1 (BG)

 

 КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ - Преглед
 
Дата на Рейтингов комитет: 23.12.2022
Дата на публикуване: 23.12.2022
 
Дългосрочен рейтинг: ВВВ-
Перспектива: стабилна
Краткосрочен рейтинг: А-3
 
Дългосрочен рейтинг по национална скала: А (BG)
Перспектива: стабилна 
Краткосрочен рейтинг по национална скала: A-1 (BG)

 

 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216