EN
Кариери

В момента в "Делта Кредит" АДСИЦ няма свободни позиции.
Благодарим за проявения интерес.

 

 


 


 


 


 


Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com