EN
Корпоративно съобщение 28.12.2017 г.

 В изпълнение на целите по корпоративната емисия облигации, на 22 декември 2017 г. Делта Кредит АДСИЦ подписа договор за придобиване на необезпечени вземания с длъжник юридическо лице с общ номинален размер 965 хиляди лева, с очаквана доходност от 15%.

 

 

 

 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216