EN
"Алфа Кредит" АДСИЦ ще разпредели 310 700 лв. като дивидент

На редовното годишно събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ, което се проведе на 29 юни 2010, беше взето решение да бъде разпределени под формата на дивиденти по 0,239 лв на акция или общо 310 700 лв. 

Началната дата за изплащане на дивидента е 14.07.2010г. и краен срок до три месеца от датата на провеждане на общото събрание на акционерите на дружеството със специална инвестиционна цел.

 
 


 


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216