EN
Проверка на дейността от "Комисията по финансов надзор", 31 юли 2008г.

В периода от 03.06.2008 г. до 18.07.2008 г. е извършена проверка на дейността на дружеството от Комисията за финансов надзор. В резултат на проверката е изготвен констативен протокол, в който са отправени две препоръки – във връзка с изискванията на чл.116в, ал.2 от ЗППЦК и последователността на действия на управляващия орган на дружеството при прилагането режима на чл.114 от ЗППЦК.


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216