EN
Корпоративно съобщение 03.11.2020 г.

В изпълнение на целите по втора корпоративната емисия облигации, Делта Кредит АДСИЦ подписа договор за придобиване на необезпечени редовни и обслужвани вземания с длъжник юридическо лицe с общ номинален размер 1 100 хиляди лева, с очаквана доходност от 17%.


Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216