EN
Решение на трето общо събрание на облигационерите по първа облигационна емисия, проведено на 29.10.2018 г.Прикачени файлове


Протокол от 29.10.2018 г.
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 
Диана Качорева
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 4210 125