EN
Програма за прилагане на международно признати стандарти за добро корпоративно управлениеПрикачени файлове


6AC_programa_DKU.pdf
Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com