EN
Извънредно общо събрание на акционерите, насрочено за 21.03.2022 г.Прикачени файлове


Материали
Покана
Образец на пълномощно
Протокол на СД
Нов Устав - проект
Решение №106/08.02.2022
Решение 107/08.02.2022 г.
Решение 108/08.02.2022 г.
Решение 109/08.02.2022 г.
Данни нов член на СД
Данни на преизбиран член на СД
Данни на преизбиран член на СД
Декларация чл.10, ал.2 от ЗДСИЦДС - нов член
Декларация чл.10, ал.2 от ЗДСИЦДС - преизбиран член на СД
Декларация чл.10, ал.2 от ЗДСИЦДС - преизбиран член на СД
Декларация чл.237 от ТЗ - нов член на СД
Декларация чл.237 от ТЗ - преизбиран член на СД
Декларация чл.234 от ТЗ - нов член на СД
Декларация чл.234 от ТЗ - преизбиран член на СД
Декларация чл.234 от ТЗ - преизбиран член на СД
Декларация чл.237 от ТЗ - преизбиран член на СД
Свидетелство съдимост - нов член на СД
Свидетелство съдимост - преизбиран член на СД
Свидетелство съдимост - преизбиран член на СД
Диплома - нов член на СД
Диплома - преизбиран член на СД
Декларация чл.116а1, ал. 2 от ЗППЦК
Декларация чл. 116а1, ал.2 от ЗППЦК
Диплома - преизбиран член на СД
Протокол от извънредно общо събрание на акционерите от 21.03.2022 г.
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 Ивелин Василев
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 885 038 216
 

Ивелин Василев

Отговорно лице по ЗЗЛПСПОИН

 бул. "Христофор Колумб" № 43
1592, София, България
тел.: +359 885 038 216