EN
Новини
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР) потвърди местния дългосрочен кредитен рейтинг на "Алфа Кредит" АДСИЦ bgBaa3 и краткосрочния рейтинг bgP-3.
На 22.06.2009г. се проведе Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на Алфа Кредит АДСИЦ, на което е прието решение за разпределяне на дивидент за 2008г
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, потвърди местния дългосрочен кредитен рейтинг на "Алфа Кредит" bgBaa3 и краткосрочния рейтинг bgP-3.
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, присъди на "Алфа Кредит" АДСИЦ първоначален местен кредитен рейтинг.
В периода от 03.06.2008 г. до 18.07.2008 г. е извършена проверка на дейността на дружеството от Комисията за финансов надзор.
Контакти
Милена Стоянова
Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com