EN
Новини
На 14.01.2010г. се проведе Извънредно Общо Събрание на акционерите на "Алфа Кредит" АДСИЦ с единствена точка в дневния ред промени в Устава на дружеството.
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР) потвърди местния дългосрочен кредитен рейтинг на "Алфа Кредит" АДСИЦ bgBaa3 и краткосрочния рейтинг bgP-3.
На 22.06.2009г. се проведе Редовното Годишно Общо Събрание на акционерите на Алфа Кредит АДСИЦ, на което е прието решение за разпределяне на дивидент за 2008г
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, потвърди местния дългосрочен кредитен рейтинг на "Алфа Кредит" bgBaa3 и краткосрочния рейтинг bgP-3.
"Национална агенция за кредитен рейтинг" АД (НАКР), асоцииран партньор на Moody’s Investors Service в България, присъди на "Алфа Кредит" АДСИЦ първоначален местен кредитен рейтинг.
Контакти

 Милена Стоянова

Директор "Връзки с инвеститори"
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 9651 653
milena.stoyanova@deltacredit-bg.com  
 
 
Диана Качорева
Длъжностно лице по защита на личните данни
 
бул. "Христофор Колумб" 43
1592 София, България
тел.: +359 2 4210 125